Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala i poslovnih strojeva

Datum objave: 01.08.2017. 07:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

585-7-1-66-3-33/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB 4209012500000
Kontakt osoba Mersiha Mulabdić
Adresa Krečanska 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 321-600
Faks (035) 281-391
Elektronska pošta ahmed.odobasic@grijanjetuzla.ba
Internet adresa www.grijanjetuzla.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA KANCELARIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (LOT 1) i POSLOVNIH STROJEVA (LOT 2)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA KANCELARIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (LOT 1) i POSLOVNIH STROJEVA (LOT 2)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.8.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.8.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto Sjedište Ugovornog organa, Krečanska 1, 75000 Tuzla, kancelarija broj 19.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa članom 55. Zakona stav (1) pod (d), zainteresovani ponuđači za učešće u postupku nabavke su obavezni preuzeti
tendersku dokumentaciju putem portala javnih nabavki Bosne i Hercegovine ''E-nabavke'' (www.ejn.gov.ba).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kancelarijski potrošni materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kancelarijski potrošni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine
Dodatni predmet(i)
30192000-1 Kancelarijske potrepštine

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tehničkoj specifikaciji-Obrazac za cijenu ponude Anex 3, Lot 1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno grijanje d.d. Tuzla, Krečanska 1, 75000 Tuzla, magacin Naručioca.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Poslovni strojevi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Poslovni strojevi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
30123000-7 Kancelarijske i poslovne mašine
Dodatni predmet(i)
30131100-7 Mašina za presavijanje papira ili koverata

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tehničkoj specifikaciji - Obrazac za cijenu ponude Anex 3-Lot2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno grijanje d.d. Tuzla, Krečanska 1, 75000 Tuzla, magacin Naručioca.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
585-7-1-66-3-33/17
PODIJELI: