Nabavka ključeva i bravica za ormarić

Datum objave: 25.02.2021. 08:35 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

JP VISOKO EKOENERGIJA

 

Broj : 02/JN24/2021

Datum; 23.02.2021.god

 

PREDMET: Poziv na dostavu ponude

 

Ugovorni organ JP „Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko  pokrenuo je nabavku: Ključeva i bravica za ormarić te upućuje ovaj poziv za dostavu ponude. U skladu sa članom 87. stav (3) Zakona o javnim nabavkama za nabavku čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od iznosa od 3.000,00KM (trihiljade KM) ugovorni organ provodi postupak direktnog sporazuma.

 

1. PREDMET NABAVKE

Predmet javne nabavke Ključeva i bravica za ormarić 

 

1. Usluga treba uključivati slijedeće:

Podaci potrebni za za ponudu su navedeni po dole sljedečim karakteristikama:

 

Naziv

kom

 

Bravica pocinčana trokut za metalni ormarić sa navojem

kom

500

Ključ trokut metalni

kom

500

 

Tehnički podaci o bravici i ključu su u priloženim slikama:

 

Ponuda mora sadržavati gore opisane podatke i dodatno što ima dodati ponuđač. Ponude je potrebno dostaviti do utorka 02.03.2021.godine do 12 sati . Neblagovremeno dostavljene ponude neče su uzeti u razmatranje.

 

2. USLOVI NABAVKE

- način izvršenja: Faktura

- rok izvršenja: po dogovoru

- rok trajanja ugovora: 12 mjeseci

- rok valjanosti ponude: 10 dana od dana otvaranja ponude

- mjesto izvršenja: Visoko

- rok, način i uvjeti pladanja: po dogovoru

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u konvertibilnim markama (KM). Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti do mjesta isporuke / izvršenja.

Cijena mora biti formulisana tako da je od osnovne cijene odvojen PDV na ponudi.

 

3. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuđači de ponudu dostaviti na adresu Kakanjska br 4 ili na

e-mail: marketing@visoko-ekoenergija.com.ba.

Rok za dostavu ponude je do 02.03.2021.godine do 12 sati.

 

Pri dostavi ponude lično na adresu, ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu Kakanjska br 4. 71300 Visoko, s adresom ponuđača te naznakom Ponuda za Nabavka Ključeva i bravica za ormarić  

Kontakt osoba:

Enes Handžić 

032 735 299

JP „ Visoko Ekoenergija" d.o.o 

Visoko 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: