Nabavka korištene univerzalne samohodne kombinovane radne mašine-skipa

Datum objave: 03.07.2017. 11:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

10794-7-1-5-3-6/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "REGIONALNA DEPONIJA" d.o.o. Zvornik
IDB/JIB 4403114240003
Kontakt osoba Igor Lazarević
Adresa Svetog Save bb
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 232-365
Faks (056) 232-366
Elektronska pošta regdep.zv@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Zvornik

I 5.c. Djelatnost


Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka korištene univerzalne samohodne kombinovane radne mašine-skipa


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka korištene univerzalne samohodne kombinovane radne mašine-skipa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43251000-7 Utovarivači s čeonom kašikom i zadnjom motikom


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 mašina

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija poslovne jedinice "Deponija Crni vrh" Osmaci

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke predmetne mašine, najkasnije 15 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 40,00 %
2 Cijena 60,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.7.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
10794-7-1-5-3-6/17
PODIJELI: