Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u 2017. godini

Datum objave: 31.07.2017. 13:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.07.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

908-1-1-14-3-12/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200735860007
Kontakt osoba Slaven Ravlija
Adresa Vukovarska 46
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 382-101
Faks (036) 382-116
Elektronička pošta s.ravlija@zzjzfbih.ba
Internet adresa www.zzjzfbih.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabava laboratorijske opreme za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u 2017. godini


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijski uređaji za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju (SZE) i Centra za zaštitu od zračenja (CZZ)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši preko Federalnog ministarstva finansija-financija (Trezor) najdalje u roku 90 dana od zaprimanja fakture.
Ugovorno tijelo, kao budžetski korisnik, nema direktan utjecaj na isplatu.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

16.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 16.8.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Mostar, Vukovarska 46 (u sali u
prizemlju)


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Uređaji za potrebe SZE u org. jedinici Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

isporuka predmetne robe i fakturisanje najkasnije do 31.12.2017.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

laboratorij Ugovornog tijela u MostaruANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Mikrovalna peć za potrebe SZE u org.jedinici Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

isporuka predmetne robe i fakturisanje najkasnije do 31.12.2017.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

laboratorij Ugovornog tijela u SarajevuANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: Radon monitor-detektor za potrebe CZZ

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21350,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

isporuka predmetne robe i fakturisanje najkasnije do 31.12.2017.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

laboratorij Ugovornog tijela u SarajevuANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4: PIPS detektori za potrebe CZZ

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6850,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

isporuka predmetne robe i fakturisanje najkasnije do 31.12.2017.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

laboratorij Ugovornog tijela u Sarajevu

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
908-1-1-14-3-12/17
PODIJELI: