Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i oprema za radnike

Datum objave: 02.08.2017. 10:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.08.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

781-7-1-30-3-12/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" TUZLA
IDB/JIB 4209232530007
Kontakt osoba Aida Jahić
Adresa Husinskih rudara b.b.
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 302-555
Faks (035) 302-556
Elektronska pošta komunalac@bih.net.ba
Internet adresa www.komunalac.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Lična zaštitna sredstva i oprema za radnike JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka roba - Lična zaštitna sredstva i oprema za radnike JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18143000-3 Zaštitna oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

25.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO KUPCA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci ili do utroška sredstava predviđenih Planom nabavki za 2017. godinu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Zakon o javnim nabavkama BiH

III 4. Ograničenja za učešće

Uslovi iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, detaljnije definisani u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Uslovi iz člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH, detaljnije definisani u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.8.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto JKP "Komunalacˇd,o,o, Tuzla, Husinskih rudara bb, 75 000 Tuzla

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
781-7-1-30-3-12/17
PODIJELI: