Nabavka lijekova, anestetika, intravenskih otopina, dodataka za intravenske otopine i ostale otopine

Datum objave: 08.03.2021. 08:05 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

11089-1-1-5-3-10/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA KONJIC
IDB/JIB 4227883290002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nermina Veljković
Adresa Bolnička bb
Poštanski broj 88400 Konjic (bhp sa)
Općina/Grad Konjic
Telefon (036) 712-511
Faks (036) 712-519
Elektronska pošta bolnicakonjic@bih.net.ba
Internet adresa www.bolnicakonjic.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi, anestetici, intravenske otopine, dodaci intravenskim otopinama i ostale otopine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova, anestetika, intravenskih ototpina, dodataka za intravenske otopine i ostale otopine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33680000-0 Farmaceutski proizvodi
  33661100-2 Anestetici
  33692100-8 Infuzijske otopine
  33692000-7 Medicinske otopine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje odgođeno

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

2.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.04.2021. 10:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto J.U. Opća bolnica Konjic, Bolnička bb, Zgrada uprave
Datum i vrijeme 06.04.2021. 11:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33680000-0 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa tehničkom specifikacijom

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

J.U. Opća bolnica Konjic

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.04.2021. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 06.04.2021. 11:15


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Anestetici

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka anestetika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33661100-2 Anestetici


III Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa tehničkom specifikacijom

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

J.U. Opća bolnica Konjic

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.04.2021. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 06.04.2021. 11:15


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Intravenske otopine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka intravenskih otopina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33692100-8 Infuzijske otopine


III Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa tehničkom specifikacijom

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

J.U. Opća bolnica Konjic

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.04.2021. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 06.04.2021. 11:15


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dodaci intravenskim otopinama

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dodataka za intravenske otopine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33692700-4 Glukozne otopine


III Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa tehničkom specifikacijom

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

J.U. Opća bolnica Konjic

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.04.2021. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 06.04.2021. 11:15


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ostale otopine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ostalih otopina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33692000-7 Medicinske otopine


III Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa tehničkom specifikacijom

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

J.U. Opća bolnica Konjic

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.04.2021. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 06.04.2021. 11:15

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
11089-1-1-5-3-10/21
PODIJELI: