Nabavka limova 2 TT

Datum objave: 12.07.2017. 14:17 / Izvor: Akta.ba, 08.06.2017.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 04-700-2/17

 

 

Naziv pravnog lica: Tvornica transportnih uređaja energetik doo Tuzla (u daljem tektu: Društvo)

IDB/JIB: 4210256230002

Adresa: Ul. 18 Hrvatske brigade br. 25, 75 000 Tuzla, BIH

Telefon: 00 387 35 366 266

Faks: 00 387 35 291 141

Elektronska pošta: nabava@ttuenergetik.ba

Web stranica: www.ttuenergetik.ba

 

 

Vrsta postupka nabavke: Javno nadmetanje

Predmet nabavke: Limovi 2 TT

 

POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

 

Datum i vrijeme objave obavještenja o nabavci: 08.06.2017 god

Adresa preuzimanja tenderske dokumentacije: www.ttuenergetik.ba        

Adresa za objavu dodatnih informacija i pojašnjenja o tenderu: www.ttuenergetik.ba     

Adresa za prijem ponuda: Ul. 18 Hrvatske brigade br. 25, 75 000 Tuzla 

Rok za prijem ponuda: 19.06.2017 do 10.00 sati   

Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda: 19.06.2017 u 15 .00 sati, U1.18 Hrvatske brigade br. 25, 75 000 Tuzla   

Procijenjena vrijednost nabavke: 74.000,00 KM   

Garancija za ozbiljnost ponude: DA 

Instrument obezbjeđenja za dobro izvršenje posla: DA    

Ograničenja učešća u postupku nabavke: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom Ekonomska i finansijska podobnost ponuđača: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Kriterij za dodjelu ugovora: „najniža cijena tehnički prihvatljive ponude"   

 

 

PRA VO UČEŠĆA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA IMAJU SVI ZAINTERESIRANI PONUĐAČI KOJI POŠALIU ZAHTIEV ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE PUTEM FAX-a ILI MAIL-a. NA ADRESU DRUŠTVA DO 13.06.2017. godine

 

Tenderska dokumentacija - Limovi 2 TT

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: