Nabavka medicinske opreme za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Datum objave: 08.03.2021. 12:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

329-1-1-35-3-26/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB 4227224680006
Kontakt osoba/Služba za kontakt ANITA PRSKALO
Adresa Kralja Tvrtka bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 336-500
Faks (036) 322-712
Elektronička pošta pravnasluzba@skbm.ba
Internet adresa www.skbm.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava medicinske opreme za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice
Mostar


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33100000-1 Medicinske naprave


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto SKB Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88 000 Mostar (Ravnateljstvo SKB Mostar)
Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabava mehaničkog ventilatora za djecu, odrasle i neonatuse za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno
liječenje SKB Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

120000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja ugovorom preuzetih obveza

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

SKB Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabava mehaničkog ventilatora za djecu i odrasle za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje SKB
Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

275000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja ugovorom preuzetih obveza

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

SKB Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:30

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
329-1-1-35-3-26/21
PODIJELI: