Nabavka medicinskog potrošnog materijala: dezinfekciona sredstva, lista zavojnog materijala, potrošni hiruški operacioni materijal...

Datum objave: 21.07.2017. 15:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1389-1-1-135-3-31/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆA BOLNICA TEŠANJ
IDB/JIB 4218211790008
Kontakt osoba MIRELA SALKIĆ-ŠKILJO
Adresa Braće Pobrić 17
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 656-310
Faks (032) 650-605
Elektronska pošta bolnicatesanj@bih.net.ba
Internet adresa www.bolnicatesanj.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

22

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka medicinskog potrošnog materijala


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATO U TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DATO U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DATO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DATO U TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.8.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.8.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.8.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto DATO U TD

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD SE MOŽE PREUZETI NA WEB STRANICI UGOVORNOG ORGANA(www.bolnicatesanj.ba) UZ OBAVEZNO PISMENO
OBAVJEŠTENJE O PREUZIMANJU.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

dezinfekciona sredstva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lista zavojnog materijala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141110-4 Zavojni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

potrošni hiruški operacioni materiajl

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

POTROŠNI ANESTEZIOLOŠKI MATERIJAL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OPĆI POTROŠNI BOLNIČKI MATERIJAL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OPĆI POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSFUZIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OPĆI POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

KONTRASTNA SREDSTVA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

POTROŠNI MATERIJLA ZA ČIŠĆENJE INSTRUMENATA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

MEHANIČKI ŠIVAČI I KLIPSE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

IMPLANTATI I GINEKOLOŠKI ŠAVNI MATERIJAL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

SINTETSKI RESORPTIVNI KONAC

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141121-4 Hirurški konac

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

RTG FILMOVI I POTROŠNI MATERIJAL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

MATERIJAL ZA MIKROBIOLOGIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

BIODISKOVI I TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

DATO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

DIJAGNOSTIČKI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOGIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

POTROŠNI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOGIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

SERUMI - RAPID TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

HEMIJSKI REAGENSI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696300-8 Hemijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

SEMIKVANTITATIVNI TESTOVI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

SINTETSKI BRZORESORPTIVNI KONAC

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141121-4 Hirurški konac

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

SINTETSKI NERESORPTIVNI KONAC

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141121-4 Hirurški konac

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TD

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1389-1-1-135-3-31/17
PODIJELI: