Nabavka motornog goriva

Datum objave: 21.07.2017. 14:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

40-7-1-26-3-37/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR
IDB/JIB 4227855320001
Kontakt osoba Sanja Hadžiabdić
Adresa Maršala Tita 294
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 503-127
Faks (036) 576-915
Elektronska pošta sanja.saric@kbmostar.ba
Internet adresa www.kbmostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA MOTORNOG GORIVA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA MOTORNOG GORIVA
- BMB 95
- EURO DIZEL D2

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti-član 46 ZJN
a) Aktuelni izvod iz sudskog registra iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
ove nabavke ili rješenje od strane nadležnog organa kojim dokazuje pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u
vezi s predmetom nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Pozitivno poslovanje u posljednje dvije finansijske godine

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) da uredno izvršava ugovore koji su vezani sa predmetom javne nabavke,
b) da posjeduje minimalno deset pumpi na području Bosne i Hercegovine,od čega minimalno jednu na području grada
Mostara na kojima će se moći točiti gorivo,
c) da posjeduje uvjerenje/potvrdu o usklađenosti kvaliteta tečnih goriva izdatao od strane nadležnog organa

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.8.2017. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.8.2017. 10:30:00
Adresa i mjesto JU Kantonalna bolnica "Dr.Safet Mujić"Mostar Maršala Tita br.294

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TENDERSKA DOKUMETACIJA JE OBJAVLJENA NA PORTALU EJN
UGOVORNI ORGAN TENDERSKU DOKUMENTACIJU NEĆE DOSTAVLJATI NA DRUGI NAČIN

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
40-7-1-26-3-37/17
PODIJELI: