Nabavka motornog ulja, ulja za automatske i ručne mjenjače, masti za podmazivanje i rashladne tečnosti

Datum objave: 02.03.2021. 09:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1252-7-1-4-3-2/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv DRUŠTVO ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA "MOSTAR BUS" D.O.O.
IDB/JIB 4227176690002
Kontakt osoba/Služba za kontakt ŽELJKO BEVANDA
Adresa Bišće polje bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 580-210
Faks (036) 580-214
Elektronička pošta uprava@mostarbus.ba
Internet adresa www.mostarbus.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sukcesivna nabava motornog ulja, ulja za automatske i ručne mjenjače, masti za podmazivanje i rashladne tečnosti.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Motorno ulje za dizel motore, SAE 15W-40, potpuno sintetičko, po standardu MAN M 3575;
ATF III ulje za automatske mjenjače prema Voithovom popisu ulja;
ulje za ručne mjenjače GL-4 SAE 80W-90, po standardu MAN 341;
mast za podmazivanje;
rashladna tečnost, po standardu MAN 324 i ASTM D 3306.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09211100-2 Motorna ulja
Dodatni predmet(i) 09211400-5 Ulja za zupčanike
Dodatni predmet(i) 24951000-5 Masti i maziva
  24951311-8 Pripravci protiv smrzavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Auto-baza ugovornog tijela, na adresi Bišće Polje bb, Mostar.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema ih.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok plaćanja 5,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Uredske prostorije ugovornog tijela, na adresi Bišće polje bb, Mostar.
Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1252-7-1-4-3-2/21
PODIJELI: