Nabavka mrkog uglja

Datum objave: 03.07.2017. 13:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5885-7-1-12-3-2/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javna ustanova Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić
IDB/JIB 4401296930007
Kontakt osoba Sanja Stanojević
Adresa Ul Karađorđeva br 10 A
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 430-468
Faks (053) 430-468
Elektronska pošta ts44@teol.net
Internet adresa www.msntesla.info

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Teslić

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabavka mrkog uglja za potrebe škole - 90 tona


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka mrkog uglja za potrebe srednje škole u količini od 90 tona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111210-5 Mrki ugalj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

90 tona mrkog uglja, kalorična vrijednost 4000 kcal

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kod objekta srednje škole u Tesliću - školsko dvorište

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od oktobra 2017. do marta 2018.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

plaćanje prema isporuci i ispostavljenoj fakturi u roku od 15 dana

III 4. Ograničenja za učešće

prema TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.7.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.7.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto Karađorđeva 10 a, 74270 Teslić, u prostorijama JU Srednje škole "Nikola
Tesla" Teslić

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 7:00-15:00 časova, uz pisani zahtjev sa
naznačenom adresom

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5885-7-1-12-3-2/17
PODIJELI: