Nabavka nemedicinske opreme

Datum objave: 31.12.2019. 09:49 / Izvor: Oslobođenje, 31.12.2019.

J.U.OPĆA BOLNICA          centrala:++387 (0) 36 / 712-521

KONJIC                             direktor:++387 (0)36/ 712-511

Bolnička b.b.Konjic          fax: ++387 (0) 36 / 712-519

88400 KONJIC                  E-mail: bolnicakonjic@bih.net.ba

 

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

 

Projekat: Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH

Zemlja: Bosna i Hercegovina/Federacija Bosne i Hercegovine

Sektor poslovanja: Zdravstvo

Izvor finansiranja: Kreditna sredstva Saudijskog fonda za razvoj, (projekat Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH)

Vrsta ugovora: Nemedicinska oprema

Vrsta obavjesti: Poziv za dostavu ponuda

Datum objave: 31.12.2019.

Datum predaje ponuda: 03.03.2020.

 

Hercegovačko-Neretvanski kanton, koga zastupa Ministarstvo finansija obezbjedio je finansiranje od strane Saudijaskog fonda za razvoj, troškova nabavke Nemedicinske opreme. Tehnički implementator Projekta je Javna ustanova Opća bolnica Konjic.

Javna ustanova Opća bolnica Konjic poziva ponuđače da dostave zapečaćene ponude za "Nabavka nemedicinske opreme."

 

Natjecanje će se provoditi putem međunarodne javne nabavke, koja je otvorena za ponuđače iz svih zemalja u skladu sa Posebnim smjernicama Saudijskog fonda za razvoj iz 2001., Standardnim uputama ponuđačima i uslovima ugovora za nabavku građevinskih radova iz 2004. godine.

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b., 88400 Konjic, u vremenu od 08:00 do 14:00 sati uz pismeni zahtjev i ovjeren treći primjerak virmana o uplati ili ovjereni dokaz o elektronskoj uplati nerefundirajućeg iznosa od 200,00 KM, ili iznos pod 100,00 EUR-a. Uplata u KM se vrši na transakcijski račun JU Opća bolnica Konjic broj: 306 000 283 693 9570 kod Addiko Bank d.d,, a uplata u EUR-ima se vrši na devizni račun: IBAN BA393060002836945778 (SWIFT HAABBA22) u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku nemedicinske opreme".

Ukoliko ponuđači iz bilo kojih razloga nisu u mogućnosti lično doći po Tendersku dokumentaciju, svoje zahtjeve za učešće zajedno sa dokazom o uplati mogu poslati poštom. U tom slučaju Ponuđači trebaju navesti način na koji će im se dostaviti Tenderska dokumentacija (poštom, brzom poštom i slično), a troškove slanja snosi ponuđač po prijemu Tenderske dokumentacije. Ukoliko se ponuđač opredjeli za dostavu brzom poštom, neophodno je da dostavi broj računa svoje firme otvorenog kod odabrane kompanije za brzu poštu.

Procijenjena vrijednost nabavke je 228.500,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 20.02.2020. do 13 sati.

Ponude se trebaju dostaviti na adresu: Javna ustanova Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. 88400 Konjic, Protokol Bolnice, najkasnije do: 03.03.2020. u 13 sati., po lokalnom vremenu. Ponude u elektronskoj formi nisu dozvoljenje. Ponude koje se dostave nakon ovoga roka će se smatrati nevažećim.

Ponude se javno otvaraju na adresi JU Opća bolnica Konjic, zgrada Uprave, Bolnička b.b. 88400 Konjic, dana 05.03.2020. u 12 sati.

Zainteresovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije i izvršiti uvid u Tendersku dokumentaciju na adresi Bolnička b.b. zgrada Uprave, u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

 

Kontakt osobe su: Nennina Veljković i Omerović Minela

e-mail: nerminaveljkovic@gmail.com

minela.bolnicakonjic@gmail.com

 

Javna ustanova Opća bolnica Konjic

Bolnička b.b. 88400 Konjic

Bosna i Hercegovina

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: