Nabavka niskonaponske opreme za AC i DC razvod

Datum objave: 19.02.2021. 12:59 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

TD-NN-oprema-za-AC-i-DC-razvod.pdf

Obavjestenje-o-nabavci-broj-016-02-I-21.pdf

 

ЈР ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo "ELDIS TEHNIKA" d.o.o.-Sarajevo

 

OBAVJESTENJE O NABAVCIBROJ 016-02-1/21

Naziv pravnog lica: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo (u daljem tektu: Društvo)

IDB/JIB: 4200036180009              

Adresa: Blažujski drum bb; 71210 Ilidža - Sarajevo          

Telefon: +387 (0) 33 779 620

Faks: +387 (0) 33 779 622

Elektronska pošta: eldis@bih.net.ba

Web stranica: www.eldistehnika.ba

 

Vrsta postupka nabavke: Javno nadmetanje

Predmet nabavke: isporuka robe „Niskonaponska oprema za AC i DC razvod"

POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

 

Datum i vrijeme objave obavještenja o nabavci: 18.02.2021. godine     

Adresa preuzimanja tenderske dokumentacije: www.eldistehnika.ba                  

Adresa za prijem ponuda: Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo; Kancelarija broj 309/IV sprat

Rokza prijem ponuda: 02.03.2021. godine do 10:00 sati              

Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda: 02.03.2021. godine u 10:30 sati u poslovnim prostorijama

Društva, Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo, sala broj 303/IV sprat      

Garancija za ozbiljnost ponude: Ne zahtijeva se             

Instrument obezbjeđenja za dobro izvršenje posla: Ne zahtijeva se     

Ograničenja učešća u postupku nabavke: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom   

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Ekonomska i finansijska podobnost ponuđača: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom        

Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom  

Kriterij za dodjelu ugovora: „najniža cijena tehnički prihvatljive ponude"           

Mjesto isporuke robe: DDP skladište Društva, Blažujski drum bb, 71210 Ilidža  

 

Napomena:

Tenderska dokumentacija za predmetnu nabavku je besplatna i dostupna potencijalnim ponuđačima istog dana kada je izvršena i objava Obavještenja o nabavci. Preuzima se na web stranici Društva, u rubrici NABAVKE - JAVNO NADMETAN JE.

Preuzimanje se vrši upisom svih traženih podataka u za to predviđena polja, nakon čega se može izvršiti download, odnosno preuzimanje tenderske dokumentacije.

U slučaju izmjena i dopuna tenderske dokumentacije, iste će biti objavljene na web stranici Društva i smatrati će se sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.

Lica ovlaštena da vode komunikaciju u ime Društva sa potencijalnim ponuđačima:

Adin Alić, tel: + 387 33 779 620, lokal 119; e-mail: adin.alic@epbih.ba  - tehnička pitanja

Saša Nevesinjac, tel: + 387 33 779 620, lokal 129;

e-mail adresa: sasa.nevesinjac@epbih.ba  - opšta pitanja u vezi TD

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: