Nabavka ogrevnog drveta za školsku 2017/2018 godinu

Datum objave: 21.06.2017. 13:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

564-7-1-3-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ" TESLIĆ
IDB/JIB 4401285140004
Kontakt osoba Dragutin Jelić
Adresa Ul. Karađorđeva 19
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 411-360
Faks (053) 411-361
Elektronska pošta os094@teol.net
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Opštinski nivo (RS),Teslić

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kupovina ogrevnog drveta za školsku 2017/2018 godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ugovora je ogrevno drvo, bukovina, cjepanice dužine jednog metra

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03413000-8 Drvo za ogrev


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

150 prostornih metara

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

školsko dvorište JU OŠ "Petar Petrović NJegoš" Teslić, Karađorđeva 37, a dio u područnoj školi na Rudniku i
Banji Vrućici

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30.06.2018.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

trezorsko plaćanje

III 4. Ograničenja za učešće

ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.7.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.7.2017. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.7.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Karađorđeva 37, 74270 Teslić, prostorije škole


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Dragutin Jelić
Adresa Ul. Karađorđeva 37
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 411-360
Faks (053) 411-361
Elektronska pošta os094@skolers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Dragutin Jelić
Adresa Karađorđeva 37
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 411-360
Faks (053) 411-361
Elektronska pošta os094@skolers.org
Internet adresa


 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
564-7-1-3-3-1/17
PODIJELI: