Nabavka ogrijevnog drveta

Datum objave: 03.07.2017. 09:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1115-7-1-41-3-7/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA KLJUČ
IDB/JIB 4263220490004
Kontakt osoba Jasna Bašić
Adresa Branilaca BiH br. 78
Poštanski broj 79280 Ključ (bhp sa)
Općina/Grad Ključ
Telefon (037) 661-100
Faks (037) 661-104
Elektronska pošta opkljuc@bih.net.ba
Internet adresa www.opcina-kljuc.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ključ

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrijevnog drveta


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ogrijevnog drveta (ogrijevno drvo u metricama tvrdi lišćar-bukva,hrast,jasen) sa isporukom na adrresu ugovornog
organa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03413000-8 Drvo za ogrjev


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u td

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada općine Ključ, Branilaca BiH 78

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u td

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u td

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa članom 45 ZJN

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.7.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.7.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto Zgrada općine Ključ, Branilaca 78

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sva komunikacija će se odvijati putem Portala gdje možete i preuzeti tendersku dokumentaciju

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1115-7-1-41-3-7/17
PODIJELI: