Nabavka opreme za čuvanje vrijednosti: poštanski depo, prenosna blagajnička kaseta, kasa priručna i poslovni sef

Datum objave: 26.07.2017. 11:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1180-1-1-81-3-113/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4400959000002
Kontakt osoba Dragana Ševo
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 241-599
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sonja.plavsic@postesrpske.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za čuvanje vrijednosti


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno navedeno u TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

u skladu sa TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

ne traži se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.8.2017. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.8.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto ul Kralja Petra I Karađorđevića 93,sala za otvaranje tendera


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Dragana Ševo
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-030
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta dragana.sevo@postesrpske.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Dragana Ševo
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-030
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta dragana.sevo@postesrpske.com
Internet adresa

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Poštanski depo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 44421720-0 Ormarići s bravom

III Ukupna količina ili obim ugovora

detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

425,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja ugovornih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavni magacin BanjalukaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prenosna blagajnička kaseta

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 44421720-0 Ormarići s bravom

III Ukupna količina ili obim ugovora

detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8425,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja ugovornih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavni magacin BanjalukaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kasa priručna

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 44421790-1 Prenosne sigurnosne kutije za novac

III Ukupna količina ili obim ugovora

detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7375,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja ugovornih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavni magacin BanjalukaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Poslovni sef

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 44421300-0 Sefovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

340,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja ugovornih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavni magacin Banjaluka

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1180-1-1-81-3-113/17
PODIJELI: