Nabavka opreme za uređenje Dječijeg vrtića, lokalitet Žabljak, općina Usora

Datum objave: 11.07.2017. 12:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.07.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

715-7-1-6-3-6/17


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA USORA
IDB/JIB 4218262600009
Kontakt osoba Dario Katić
Adresa Sivša bb
Poštanski broj 74230 Usora (hp mo)
Općina/Grad Usora
Telefon (032) 893-479
Faks (032) 893-514
Elektronička pošta opcina.usora1@tel.net.ba
Internet adresa www.usora.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Usora

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Uređenje Dječijeg vrtića, lokalitet Žabljak, općina Usora

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

- Uređenje Dječijeg vrtića u Žabljaku, općina Usora.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nema

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

20.7.2017.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Zgrada općine Usora

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Naknada za otkup tenderske dokumentavije iznosi 30,00 KM.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Dario Katić
Adresa Sivša bb
Poštanski broj 74230 Usora (hp mo)
Općina/Grad Usora
Telefon (032) 893-479
Faks (032) 893-514
Elektronička pošta opcina.usora1@tel.net.ba
Internet adresa www.usora.comANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Izvedba PVC poda u zgradu+i Dječijeg vrtića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvedba PVC poda

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema,
kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žabljak bb, 74230 Usora

VI Dodatne informacije

NemaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Nabava opreme za Dječije igrališe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava opreme za Dječije igralište.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema,
kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žabljak bb, 74230 UsoraANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: Nabava namješataja za Dječiji vrtić.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava namještaja za dječiji vrtić

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema,
kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žabljak bb, 74230 Usora
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
715-7-1-6-3-6/17
PODIJELI: