Nabavka pogonskog motornog goriva

Datum objave: 16.03.2021. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

163-7-1-26-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTAR ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
IDB/JIB 4402984010007
Kontakt osoba/Služba za kontakt TEODORA PROLIĆ
Adresa Slavka Rodića 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 233-570
Faks (051) 233-560
Elektronska pošta info@mpr-centar.org
Internet adresa www.mpr-centar.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka pogonskog motornog goriva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka pogonskog motornog goriva za potrebe Centra za pružanje besplatne pravne pomoći vrši se kao nabavka
benzina i dizela.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

14.000 litara

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Maloprodajni objekti najpovoljnijeg ponuđača - benzinske pumpe, na kojima se može vršiti sipanje goriva u
Republici Srpskoj odnosno Bosni i Hercegovini, a posebno one koje su ugovornom organu dostupne na područjima
gradova koje su navedene u tački 16.1.2. podtačka 2. td, s obzirom na resornu nadležnost ovog ugovornog organa i
teritorijalnu rasprostranjenost poslovnih subjekata sa kojima ovaj organ najviše sarađuje

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa pozitivnim propisima koji su na snazi u Republici Srpskoj, a koji se odnose na trezorski sistem
poslovanja.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi u skladu sa članom 45.tačka d) Zakona, a dokazi detaljno u TD.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. Zakona detaljno navedeni u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok plaćanja 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.3.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Centar za pružanje besplatne pravne pomoći , Slavka Rodića broj 4,78000
Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Datum i vrijeme 30.3.2021. 11:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
163-7-1-26-3-1/21
PODIJELI: