Nabavka polovnih vozila

Datum objave: 14.07.2017. 15:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

551-7-1-42-3-8/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KP "VODOVOD" AD
IDB/JIB 4401799330007
Kontakt osoba Danijela Milić
Adresa Živojina Preradovića
Poštanski broj 78430 Prnjavor (sp bl)
Opština/Grad Prnjavor
Telefon (051) 655-468
Faks (051) 655-468
Elektronska pošta pravna-sluzba@vodovod-prnjavor.com
Internet adresa www.vodovod-prnjavor.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Prnjavor

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka polovnih vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dva polovna teretna vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34137000-6 Teretna vozila, korišćena
  34115300-9 Vozila za prevoz, korišćena


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa TD

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.7.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.7.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto KP "Vodovod" a.d. Prnjavor, ul. Karađorđeva br. 6, Prnjavor


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka polovnog teretnog vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka polovnog teretnog vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34137000-6 Teretna vozila, korišćena

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U skladu sa TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U skladu sa TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka polovnog putničkog vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka polovnog putničkog vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34115300-9 Vozila za prevoz, korišćena

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U skladu sa TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U skladu sa TD
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
551-7-1-42-3-8/17
PODIJELI: