Nabavka prehrambenih proizvoda

Datum objave: 10.02.2021. 16:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

116-1-1-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE DJECE "NAŠA
RADOST" TREBINJE
IDB/JIB 4401350570003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Janja Ćapin
Adresa Svetosavska br 5
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 220-110
Faks (059) 220-110
Elektronska pošta nasa.radost.trebinje@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Trebinje

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90030,10

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prehrambrenih proizvoda


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prehrambrenih proizvoda

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD!

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD!

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD!

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD!

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

1.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Svetosavska 5, Trebinje
Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dato u TD!


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prehrambrenih proizvoda LOT 1


I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dato u TD!

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
90.030,10

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12820,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trebinje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 1.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:30

X Dodatne informacije

Dato u TD!


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prehrambrenih proizvoda LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dato u TD!

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
90.030,10

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21367,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trebinje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 1.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:30

X Dodatne informacije

Dato u TD!


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prehrambrenih proizvoda LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dato u TD!

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
90.030,10

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trebinje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 1.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:30

X Dodatne informacije

Dato u TD!


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prehrambrenih proizvoda LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dato u TD!

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
90.030,10

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27637,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trebinje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 1.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:30

X Dodatne informacije

Dato u TD!


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prehrambrenih proizvoda LOT 5

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dato u TD!

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
90.030,10

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11111,10

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trebinje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 1.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:30

X Dodatne informacije

Dato u TD!


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prehrambrenih proizvoda LOT 6

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dato u TD!

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
90.030,10

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12820,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trebinje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 1.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:30

X Dodatne informacije

Dato u TD!

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
116-1-1-1-3-1/21
PODIJELI: