Nabavka pribora i sredstava za održavanje higijene za potrebe Općine Posušje, Općinskog pravobraniteljstva i osnovnih škola na području općine Posušje

Datum objave: 19.07.2019. 13:05 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.07.2019.

OBAVIJEST O NABAVI

188-7-1-54-3-20/19ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA POSUŠJE
IDB/JIB 4272141340004
Kontakt osoba ANDRIJANA GRABOVAC
Adresa Fra Grge Martića 30
Poštanski broj 88240 Posušje (hp mo)
Općina/Grad Posušje
Telefon (039) 681-035
Faks (039) 681-041
Elektronička pošta opcina.posusje.gs@tel.net.ba
Internet adresa www.opcina-posusje.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Posušje

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava pribora i sredstava za održavanje higijene za potrebe Općine Posušje, Općinskog pravobraniteljstva i osnovnih škola
na području općine Posušje

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

„Nabava pribora i sredstava za održavanje higijene za potrebe Općine Posušje, Općinskog pravobraniteljstva i osnovnih škola
na području općine Posušje“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39200000-4 Proizvodi za unutarnje opremanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Deatljno u td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Posušje

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da. Detaljno u td.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

31.7.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 31.7.2019. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.7.2019. 09:30:00
Adresa i mjesto Zgrada općine Posušje, Ulica fra Grge Martića 30, Posušje, ured 107.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
188-7-1-54-3-20/19
PODIJELI: