Nabavka printera, računala i potrošnog materijala

Datum objave: 02.06.2017. 15:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.06.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

307-7-1-12-3-12/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
IDB/JIB 4272016100000
Kontakt osoba Bruno Kraljević
Adresa Kralja Zvonimira 1
Poštanski broj 88320 Ljubuški (hp mo)
Općina/Grad Ljubuški
Telefon (039) 830-815
Faks (039) 830-890
Elektronička pošta mup.zzh@tel.net.ba
Internet adresa www.mupzzh.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava printera, računala i potrošnog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Potrebno je nabaviti rabljene : monitore, desktop računala, mrežne preklopnike i pisače .

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30213000-5 Osobna računala


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

35.000,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u sjedištu Ministarstva

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

rok isporuke uvećan za garantni rok

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u tenderskoj

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u tenderskoj

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

12.6.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 12.6.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.6.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto u sjedištu Ministarstva , Kralja Zvonimira 1, Ljubuški, ured broj 16

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuditelji se obavještavaju da sve informacije u svezi s postupkom javne nabave : uvid i preuzimanje tenderske
dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje, mogu dobiti isključivo u informacijskom sistemu E-nabave, u protivnom drugi način
korespondencije Ministarstvo ne smatra validnim. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Ministarstva i
gospodarskih subjekata obavljat će se u Informacijskom sustavu E-nabave

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
307-7-1-12-3-12/17
PODIJELI: