Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva TK

Datum objave: 06.07.2017. 11:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

754-1-1-6-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO TUŽILAŠTVO TUZLANSKOG KANTONA TUZLA
IDB/JIB 4209349720001
Kontakt osoba Suada Begić
Adresa Maršala Tita 137
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 306-100
Faks (035) 306-114
Elektronska pošta emir.krasnic@pravosudje.ba
Internet adresa www.tuzilastvotk.com.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka 2 (dva) putnička motorna vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva TK


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka (2) dva putnička motorna vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva TK

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51282,06

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kantonalno tužilaštvo TK Tuzla. Maršala Tita 137 Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.7.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.7.2017. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.7.2017. 10:30:00
Adresa i mjesto Maršala Tita 137 Tuzla, Kantonalno tužilaštvo TK.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ukoliko ponuđaći preuzmu TD na web stranici Ugovornog organa, obavezno je pismeno obavještenje ugovornom organu da
je preuzeta TD , kao i datum i vrijeme preuzimanja TD .Ponuđači koji preuzmu TD ,a ne obavjeste pismeno ugovorni organ
da su istu preuzeli,smatrat će se da nisu preuzeli TD i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
754-1-1-6-3-1/17
PODIJELI: