Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama

Datum objave: 21.01.2021. 10:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1025-1-1-5-3-3/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA PROZOR-RAMA
IDB/JIB 4227048340007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mato Ćališ
Adresa Kralja Tomislava b.b.
Poštanski broj 88440 Prozor (hp mo)
Općina/Grad Prozor/Rama
Telefon (036) 771-910
Faks (036) 771-342
Elektronička pošta nacelnik@prozor-rama.org
Internet adresa www.prozor-rama.org

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Prozor/Rama

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34110000-1 Osobni automobili


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema T.D.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

132800,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema T.D.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema T.D.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema T.D.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema T.D.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema T.D.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema T.D.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %
3 Operativni trošak 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 11.02.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Prozor-Rama, Ul. K. Tomislava b.b., Prozor (Ured načelnika)
Datum i vrijeme 11.02.2021. 12:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Mato Ćališ
Adresa Kralja Tomislava b.b.
Poštanski broj 88440 Prozor (hp mo)
Općina/Grad Prozor/Rama
Telefon (036) 771-917
Faks (036) 771-342
Elektronička pošta jnabave2@prozor-rama.org
Internet adresa www.prozor-rama.org

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1025-1-1-5-3-3/21
PODIJELI: