Nabavka putničkog motornog vozila

Datum objave: 29.06.2017. 09:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

389-1-1-13-3-5/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401662110000
Kontakt osoba Mirjana Gajić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-461
Faks (051) 338-853
Elektronska pošta mp@mp.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka putničkog motornog vozila


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka putničkog motornog vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

98000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

franko kupac, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije ugovorenih obaveza obje ugovorene strane

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču u roku od 60 dana od dana zaprimanja fakture za isporučenu robu, žiralno.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.7.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.7.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske,Trg Republike Srpske
1, Banjaluka, sala za sastanke, sprat 4.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Samo oni ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki mogu učestvovati u
predmetnom postupku javne nabavke.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
389-1-1-13-3-5/17
PODIJELI: