Nabavka PVC i ALU stolarije sa ugradnjom

Datum objave: 25.02.2021. 12:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

6271-7-1-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA ,,STEVAN NEMANJA'' DRAGALJEVAC GORNJI
IDB/JIB 4400343400007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Lalo Perić
Adresa Dragaljevac Gornji
Poštanski broj 76323 Dragaljevac (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 373-362
Faks (055) 373-362
Elektronska pošta os136@skolers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabavka pvc i alu stolarije sa ugradnjom


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka pvc i alu stolarije sa ugradnjom

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44221000-5 Prozori, vrata i srodni artikli


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18403,41

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vršani, grad Bijeljina

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do završetkla radva

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

ne

III 4. Ograničenja za učešće

ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %
3 rok plćanja 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.3.2021. 8:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Gornji Dragaljevac broj 129, 76323
Datum i vrijeme 15.3.2021. 8:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
6271-7-1-1-3-1/21
PODIJELI: