Nabavka računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Datum objave: 03.07.2017. 15:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

862-1-1-69-3-47/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Ana Baroš
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta slnabavke1@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka i isporuka računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka i isporuka računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Računarska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

11.500,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

I OJ Elektrotehnički fakultet, Ul. Patre 5, 78000 Banja Luka
II OJ Fakultet bezbjednosnih nauka, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10a, 78000 Banja Luka
III OJ Rektorat, Ul. Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
IV OJ Poljoprivredni fakultet, Ul. Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor traje od dana potpisivanja pa sve do isteka garantnog roka

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti u roku do 30 (trideset) dana po potpisivanju zapisnika o prijemu
opreme i uredno ispostavljenoj dokumentaciji za plaćanje.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.7.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Zgrada administracije Univerziteta u Banjoj Luci – sala za sastanke,
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
862-1-1-69-3-47/17
PODIJELI: