Nabavka računarske opreme

Datum objave: 11.07.2017. 12:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

186-8-1-860-3-16/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VODOVOD A.D.
IDB/JIB 4400705160000
Kontakt osoba Dražena Saničanin
Adresa Kozarska 87
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Općina/Grad Prijedor
Telefon (052) 236-600
Faks (052) 236-600
Elektronska pošta naplata@vodovod-pd.com
Internet adresa www.vodovod-pd.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

" Vodovod" a.d. Prijedor, Ul. Kozarska br. 87, 79102 Prijedor

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sa odabranim, najpovoljnijim ponuđačem će se sklopiti ugovor o isporuci predmetne robe.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Uslovi iz člana 45. stav (1) tačke c) i d) ZJN BiH, a dokazi detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Uslovi iz člana 46. ZJN BiH, a dokazi detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uslovi iz člana 49. ZJN BiH, a dokazi detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.7.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.7.2017. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.7.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto " Vodovod" a.d. Prijedor, Ul. Kozarske br. 87 ; kancelarija br. 3

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
186-8-1-860-3-16/17
PODIJELI: