Nabavka razne opreme i repromaterijala: šprica za farbanje, ručna bušilica, bojler za kupatilo, sigurnosni ventil, sijalice, elektrode...

Datum objave: 23.06.2017. 14:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1309-7-1-163-3-71/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA SARAJEVO ZD RMU "ABID LOLIĆ" D.O.O. TRAVNIK-BILA
IDB/JIB 4236078160002
Kontakt osoba Sabina Zolota
Adresa Dolac bb
Poštanski broj 72281 Han Bila (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 562-400
Faks (030) 562-404
Elektronska pošta rudnikhanbila@bih.net.ba
Internet adresa www.rmuabidlolic.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Razna oprema i repromaterijal

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Električna šlajferica za pripremu farbanja; Šprica za farbanje HVLP 4000; Ručna bušilica za bušenje do fi 20 mm; Stubna
bušilica za bušenje otvora do fi 50 mm; Bojler za kupatilo 80 l; Sigurnosni ventil za bojler; Cement; Paljena žica fi 2 ; Paljena
žica prečnika 4 mm; Ekseri; Sekciona vrata; Pijesak obala; Čelični lim 0,8x1000x2000 ; Čelični lim 1,0x1000x2000 ; Čelični lim
3,0x1000x2000 za zaštitu postrojenja; Čelični lim 6,0x1500x3500 za izradu presipa; Žica prečnika 0,8 za zavarivanje
postupkom CO2; Žica prečnika 1,0 za zavarivanje postupkom CO2; Elektroda 2,5; Elektroda S ø 3,25; Elektroda E DUR 600
Ø3,25mm; Brusne ploče Ø230x6x22; Burgija fi 4; Burgija fi 6; Burgija fi 8; Burgija fi 10; Burgija fi 12; Rezne ploče
Ø230x1,6x22,23; Rezne ploče fi 115x1x22,23; List ručne testere; Sijalica Sijalica 12 V, H1 55W; Sijalica 12 V, H3 55W; Sijalica
12 V, H7 55W; Sijalica VTF 125 W, E27; Sijalica VTF 250 W, E40; Izolir traka; Silikon crni; Silikon crveni; Diht masa, siva;
Papagajke; Kliješta za zeger prstenove; Armička kliješta; Start sprej; Pucvala; Stiropor 3 cm; Ljepilo stiroporno; Mrežica za
stiropor; Kutnici PVC, sa mrežicom; Grund; Tiple za stiropor 3cm; Edel putz; Pur pjena, velika; Keramičke pločice, zidne;
Keramičke pločice, podne; Ljepilo za keramičke pločice; Lavabo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44190000-8 Razni građevinski materijali


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1426 komada; 12, 5 tona; 210 kg; 161,5 m2; 6 pakovanja; 100 m3; 14 vreća

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21350,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik Bila

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Garancija 10,00 %
4 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.7.2017. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.7.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Rudnik " Abid Lolić" Bila

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1309-7-1-163-3-71/17
PODIJELI: