Nabavka regenasa za 3 DIFF i 5 DIFF SYSMEX XT-2000i - 5 parametarski hematološki brojač sa analizatorom retikulociti

Datum objave: 12.07.2017. 13:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1049-7-1-13-3-15/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA TREBINjE
IDB/JIB 4401353910000
Kontakt osoba Mira Radulović
Adresa Dr. Levija br.2
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 261-103
Faks (059) 261-102
Elektronska pošta tb-hospit@teol.net
Internet adresa www.bolnicatrebinje.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka regenasa za "3 DIFF i 5 DIFF SYSMEX XT-2000i" - 5 parametarski hematološki brojač sa analizatorom
retikulociti za potrebe JZU Bolnica Trebinje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka regenasa za "3 DIFF i 5 DIFF SYSMEX XT-2000i" 5 parametarski hematološki brojač sa analizatorom
retikulociti za potrebe JZU Bolnica Trebinje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Nabavka regenasa za "3 DIFF i 5 DIFF SYSMEX XT-2000i" 5 parametarski hematološki brojač sa analizatorom
retikulociti za potrebe JZU Bolnica Trebinje

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Trebinje, Bolnička apoteka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

25.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.7.2017. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 25.7.2017. 13:05:00
Adresa i mjesto Biblioteka JZU Bolnica Trebinje

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 059/223-755, lokal 170, kontakt osoba Mira Radulović,
diplomirani pravnik, ili na adresu elektronske pošte tb-hospit@teol.net, faks broj 059/261-102. Kontakt osoba za
stručna pitanja je mr ph Miljana Milović, Šef službe za medicinsko snabdijevanje JZU Bolnica Trebinje, kontakt
broj 059/224-005.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1049-7-1-13-3-15/17
PODIJELI: