Nabavka restoranskih usluga u periodu januar-mart 2021. godine

Datum objave: 11.02.2021. 15:07 / Izvor: Agencija za javne nabavke/nabave BiH, 11.02.2021.

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkma („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), pripremljen je

 

JAVNI

POZIV ZA NABAVKU RESTORANSKIH USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI IINOSTRANSTVU

 

Ovim pozivom se pozivate da dostavite ponudu - cjenovnik za nabavku restoranskih usluga za potrebe Agencije za javne nabavke BiH u periodu januar-mart 2021.godine, kako slijedi:

1. Ugovorni organ: Agencija za javne nabavke BiH

Adresa: Maršala Tita 9a/I IDB/JIB: 4201071380009 Telefon: 033/251-590 Faks: 033/251-595

Web adresa: www.javnenabavke.gov.ba

2. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

• RESTORANSKE USLUGE U BIH I INOSTRANSTVU U PERIODU JAN- MART 2021. GODINI

JRJN: 55000000-0 (Usluge hotela, restorana i trgovine na malo)

Tehnička specifikacija: topli i hladni napitci, predjela, jela , salate, deserti (sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima).

Mjesto pružanja usluga: u Bosni i Hercegovini i inostranstvu

3. Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

• 513,00 KM (bez PDV-a), odnosno 600,00 KM (sa PDV-om)

4. Način dostavljanja ponude-cjenovnika:

• PUTEM POŠTE, FAKSA, ELEKTRONSKI (e-mail)

5. Adresa na koju se ponuda - cjenovnik dostavlja:

Adresa: Maršala Tita 9a/I, 71000 Sarajevo Faks: 033/251-595

e-mail: sanina.brekalo@javnenabavke.gov.ba

6. Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

• USLUGE ĆE SE PRUŽATI SUKCESIVNO, PREMA POTREBI U PERIODU JANUAR-MART 2021. GODINE. RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU ĆE SE SMATRATI UGOVOROM, OD JEDNOG ILI OD VIŠE DOBAVLJAČA. 

7. Krajnji rok za dostavu ponuda-cjenovnik:

• 31.03. 2021.U 12.00 SATI

8. Kontakt-osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Sanina Brekalo, 033/251-590,  sanina.brekalo@javnenabavke.gov.ba

 

Broj: 05-16-12-225-2/21

Sarajevo, 29.01.2021. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: