Nabavka rezervnih dijelova za autobuse

Datum objave: 24.11.2015. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.11.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1249-1-1-20-3-8/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA" ZENICA
IDB/JIB 4218024680002
Kontakt osoba Glamočak Adnan
Adresa Bulevar Kralja Tvrtka I br.34
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 402-457
Faks (032) 240-464
Elektronska pošta zenicatrans@bih.net.ba
Internet adresa www.zenicatrans.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zenica

I 5.c. Djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

15

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka rezervnih dijelova za autobuse


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervnih dijelova za autobuse

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Odgođeno plaćanje 180 dana

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.12.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.12.2015. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.12.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto JKP"Zenicatrans-prevoz putnika"dd Zenica,Bulevar Kralja TvrtkaI 34, sala za
sastanke I sprat

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije izvršiti na:
IKB dd Zenica transakcioni račun (KM) 1340100000201589
Raiffeiseb bank dd Bosna i Hercegovina (KM) 1610550000980023


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Mercedes i Steyr

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Mercedes - Steyr

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

25000,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUS DAF

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Daf

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

22400,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUS IVECO

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Iveco

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

32400,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus ISUZY

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Isuzy

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

12000,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika"dd ZenicaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus NEOPLAN

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Neoplan tip N316TK

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4300,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus SSANGYOUNG

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus SSangyong

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

9100,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus VOLVO

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Volvo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6100,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Minibus-Mercedes

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Minibus-Mercedes

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3800,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ELEKTRO DIJELOVI ZA VOZILA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Elektro dijelovi za vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

32400,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus HIGER

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Higer

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

12600,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus MAN

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Man

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4800,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus IVECO DAILY

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za kombi Iveco Daily

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2200,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus RENAULT MASTER

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za kombi Renault Master

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1500,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus MERCEDES CITARO

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Mercedes Citaro

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

17400,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd ZenicaANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus NEOPLAN

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za autobus Neoplan tip 4416

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

35000,00 KM

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd Zenica
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1249-1-1-20-3-8-15.pdf
PODIJELI: