Nabavka roba iz oblasti odbrane i sigurnosti: puščana municija, signalna municija, artificije...

Datum objave: 18.07.2017. 11:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.07.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

723-2-1-164-3-106/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Nikica Miloš
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronička pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2724643,67

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka roba iz oblasti odbrane i sigurnosti- Municija i artificija u 2017. godini.


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka roba iz oblasti odbrane i sigurnosti - Municija i artificija za potrebe MO i OS BiH u 2017. godini putem
ograničenog postupka.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35330000-6 Streljivo
Dodatni predmet(i) 24615000-8 Štapini, kapsule, upaljači i električni detonatori
  24600000-0 Eksplozivi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Institucije proračuna BiH.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Iskazana u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Iskazana u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Iskazana u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

17.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 29.8.2017. 11:00:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabvaka roba iz oblasti odbrane i sigurnosti,putem ograničenog postupka -Puščana municija za potrebe MO i OS BiH u
2017. godini.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35330000-6 Streljivo

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedena u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2310769,24

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača u skladu sa konačnom ponudom.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka roba iz oblasti odbrane i sigurnosti-Signalna municija za potrebe MO i OS BiH u 2017.godini, putem
ograničenog postupka.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35330000-6 Streljivo

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedena u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

256410,25

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača u skladu sa konačnom ponudom.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka roba iz oblasti odbrane i sigurnosti putem ograničenog postupka - Artificije (simulator topovskog udara i
dimne kutije) za potrebe MO i OS BIH u 2017. godini.,

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35330000-6 Streljivo

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedena u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

134615,46

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača u skladu sa konačnom ponudom.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka roba iz oblasti obrane i sigurnosti, putem ograničenog postupka-Artificije (inicirajuća sredstva i štapini) za
potrebe MO i OS BiH.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema
Dodatni predmet(i) 24615000-8 Štapini, kapsule, upaljači i električni detonatori

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedena u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19771,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača u skladu sa konačnom ponudom.ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

javna nabavka roba iz oblasti obrabe i sigurnosti, putem ograničenog postupka-Eksplziv za potrebe MO i OS BiH u 2017.
godini.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema
Dodatni predmet(i) 24600000-0 Eksplozivi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedena u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3076,92

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača u skladu sa konačnom ponudom.INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Defense of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200745400004
Contact person Nikica Miloš
Address Hamdije Kreševljakovića 98
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Stari Grad (Sarajevo)
Telephone (033) 286-574
Fax number (033) 286-697
Email address nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Website address www.mod.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Supply of ammunition and artifice

II 1.b. Description of the object of the contract

Specified in tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 35000000-4 Security, fire-fighting, police and defence equipment
35330000-6 Ammunition
Additional object(s) 24615000-8 Fuses, caps, igniters and electric detonators
24600000-0 Explosives

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Specified in tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Restricted procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

17.8.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 29.8.2017. 11:00:00
Address and place Hamdije Kreševljakovića 98, 71 000 Sarajevo

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-2-1-164-3-106/17
PODIJELI: