Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala: RTG kasete za CR sistem, papirni, dvoslojni, perforirani podmetač...

Datum objave: 04.08.2015. 12:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.08.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

617-1-1-148-3-41/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Neda Ignjatić
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta milka.dobrota@zotovicbl.com
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

30

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

73550,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sanitetski i potrošni materijal


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba-sanitetski i potrošni materijal.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.8.2015.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.8.2015. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.8.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović",
multimedijalna sala.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1-RTG kasete za CR sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1. RTG kaseta za CR sistem, dimenzije 24 cm x 30
2. RTG kaseta za CR sistem, dimenzije 35 cm x 43

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1. 1 komad i 2. 1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- Papirni, dvoslojni, perforirani podmetač, dimenzije min. 60 cm x 100 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Papirni, dvoslojni, perforirani podmetač, dimenzije min. 60 cm x 100 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

150 rolni

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3-EKG trake , širine 57 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

EKG trake , širine 57 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

40 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4-EKG trake, širina 63 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

EKG trake, širina 63 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

150 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

440,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5-EKG trake , širina 112 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

EKG trake , širina 112 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

210,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6-Natron kreč za apsorpciju CO2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Natron kreč za apsorpciju CO2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

30 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

420,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7-Sredstvo za dezinfekciju ruku utrljavanjem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju ruku utrljavanjem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

400 l

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8-Sredstvo za pranje ruku

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za pranje ruku.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200 l

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9-Sredstvo za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

800 l

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10-Koncentrat za dezinfekciju i čišćenje medicinskih instrumenata svih vrsta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrat za dezinfekciju i čišćenje medicinskih instrumenata svih vrsta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4 l

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

190,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11-Doboš za sterilizaciju u autoklavu, okrugli, dimenzije 20-22 cm x 14-16 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Doboš za sterilizaciju u autoklavu, okrugli, dimenzije 20-22 cm x 14-16 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

14 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12-Doboš za sterilizaciju u autoklavu, okrugli ,dimenzije 25-27 cm x 15-17 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Doboš za sterilizaciju u autoklavu, okrugli ,dimenzije 25-27 cm x 15-17 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 13-Kaseta za sterilizaciju u autoklavu, dimenzije 20-22 cm x 11-12 cm x 5-7 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kaseta za sterilizaciju u autoklavu, dimenzije 20-22 cm x 11-12 cm x 5-7 cm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 14-Kaseta za sterilizaciju u autoklavu, dimenzije 25-26 cm x 15-16 cm x 5-7 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kaseta za sterilizaciju u autoklavu, dimenzije 25-26 cm x 15-16 cm x 5-7 cm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

8 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 15-Kaseta za sterilizaciju u autoklavu, dimenzije 31-34 cm x 15-16 cm x 5-7 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kaseta za sterilizaciju u autoklavu, dimenzije 31-34 cm x 15-16 cm x 5-7 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

9 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 16-Sterilni jednokratni kertridž

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sterilni jednokratni kertridž

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 17-Manžetna za blijedu stazu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Manžetna za blijedu stazu, dimenzije 61 cm x 7,5 cm
2.Manžetna za blijedu stazu, dimenzije 76 cm x 10 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1. 4 komada, 2. 4 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitacija "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka Zavoda.ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 18-Kompresa sterilna za rane, dimenzije min. 9 cm x 9 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kompresa sterilna za rane, dimenzije min. 9 cm x 9 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

460,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 19-Hirurški sterilni marker za obilježavanje na koži “skin marker".

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hirurški sterilni marker za obilježavanje na koži “skin marker".

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 20-Sintetski resorptivni upredeni konac, poliglikolna kiselina ili kopolimer 90% glikolid i 10% L-
laktid, obloženi, antibakterijski, USP 2, dužina konca min. 80 cm, jedna okrugla igla, zakrivljenost igle 1/2
kruga, dužina igle 45-50 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski resorptivni upredeni konac, poliglikolna kiselina ili kopolimer 90% glikolid i 10% L-laktid,
obloženi, antibakterijski, USP 2, dužina konca min. 80 cm, jedna okrugla igla, zakrivljenost igle 1/2 kruga,
dužina igle 45-50 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

180 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 21-Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 0, dužina min. 70 cm, jedna kožna
igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 0, dužina min. 70 cm, jedna kožna igla,
zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

12 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 22-Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 4, dužina min. 70 cm, jedna kožna
igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 4, dužina min. 70 cm, jedna kožna igla,
zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

12 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

160,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.
ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 23-Ulje za masažu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ulje za masažu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 l

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

260,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.
ANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 24-Medicinska torba

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska torba

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.
ANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 25-Sistem za davanje transfuzije sa standardnim filterom, dužine min. 150 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sistem za davanje transfuzije sa standardnim filterom, dužine min. 150 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.
ANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 26-Materijal za rad na EMNG aparatu “Medelec Synergy"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1. Registracijske elektrode kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy", 150 cm, DIN 5
2. Traka za pričvršćivanje (za registracione elektrode) kompatibilna sa aparatom “Medelec Synergy", dužina 40
cm
3. Stimulacijske elektrode kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy", dužine 150 cm
4. Stimulacijske spužvice kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy"
5. Prstenaste elektrode kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy", 150 cm, DIN 5
6. Elektroda uzemljenja kompatibilna sa aparatom “Medelec Synergy"
7. Kabel za uzemljenje kompatibilan sa aparatom “Medelec Synergy", DIN 5
8. Jednokratne iglene elektrode 50 mm x 0,46 mm kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy"
9. Držač jednokratnih igala kompatibilan sa aparatom “Medelec Synergy", DIN 5
10. Kabel za iglenu elektrodu kompatibilan sa aparatom “Medelec Synergy"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1. 2 komada, 2. 2 komada, 3. 3 komada, 4. 20 komada, 5. 2 komada, 6. 3 komada, 7. 2 komada, 8. 350 komada, 9. 2 komada,
10. 3 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13390,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.
ANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 27-Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver nazubljeni, Ø 5,5 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver nazubljeni, Ø 5,5 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.ANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 28- Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver, glatki, Ø 5,5 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver, glatki, Ø 5,5 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 29-Jednokratna aktivna elektroda-neaspiracioni ablator 50°, za rad u zglobu koljena

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratna aktivna elektroda-neaspiracioni ablator 50°, za rad u zglobu koljena

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.ANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 30-Jednokratna aktivna elektroda-neaspiracioni ablator 90°, za rad u zglobu koljena

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratna aktivna elektroda-neaspiracioni ablator 90°, za rad u zglobu koljena

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", bolnička apoteka.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
617-1-1-148-3-41-15.pdf
PODIJELI: