Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala, stomatološkog materijala, ortopedskih pomagala, RTG, EKG materijala i kontrasta

Datum objave: 30.12.2019. 13:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1122-7-1-45-3-9/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK
IDB/JIB 4209500050005
Kontakt osoba Dženan Delić
Adresa Klokotnica bb
Poštanski broj 74207 Klokotnica (bhp sa)
Općina/Grad Doboj Istok
Telefon (035) 369-504
Faks (035) 720-539
Elektronska pošta tenderi@dzdobojistok.ba
Internet adresa www.dzdobojistok.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

12

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanitetski i potrošni materijal, stomatološki materijal, ortopedska pomagala, RTG, EKG materijali i kontrasti

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanitetski i potrošni materijal, stomatološki materijal, ortopedska pomagala, RTG, EKG materijali i kontrasti


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33141420-0 Hirurške rukavice
  33141121-4 Hirurški konac
  33141114-2 Medicinska gaza
  33141113-4 Zavoji
  33141115-9 Medicinska vata
  33131170-9 Zubarske špatule, pincete i noževi za modeliranje
  33141320-9 Medicinske igle
  33141310-6 Šprice
Dodatni predmet(i) 33141200-2 Kateteri
  33141411-4 Skalpeli i rezači
  33157100-6 Medicinske gasmaske
  33141615-4 Kesice za urin
  33112000-8 Oprema za ekografiju, ultrazvučni i doplerski uređaji
  33126000-9 Stomatološke naprave
  33131110-1 Zubarska kliješta, četke, retraktori i naprave za poliranje
  33131141-7 Zubarska ogledala
  33141800-8 Zubarski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2020. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2020. 11:00:00
Adresa i mjesto JZU Dom zdravlja Doboj Istok


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rukavice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Latex rukavice, pvc rukavice, hirurške rukavice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141420-0 Hirurške rukavice


III Ukupna količina ili obim ugovora
5800

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hirurški konci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141121-4 Hirurški konac


III Ukupna količina ili obim ugovora
250

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

250,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitetski materijali

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Gaza, vata, zavoji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141114-2 Medicinska gaza


III Ukupna količina ili obim ugovora
5800

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Igle, šprice i kateteri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
250

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Gelovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
300

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Infuzioni sistemi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33194100-7 Naprave i instrumenti za infuziju


III Ukupna količina ili obim ugovora
1000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Špatule drvene i prezervativi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33131171-6 Zubarske špatule


III Ukupna količina ili obim ugovora
500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ostali medicinski potrošni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
800

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dezificijensi i antiseptici

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
4700

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Potrošni materijal za EKG, ultrazvuk i spirometar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33112000-8 Oprema za ekografiju, ultrazvučni i doplerski uređaji


III Ukupna količina ili obim ugovora
650

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

650,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

RTG materijali i kontrasti

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33111000-1 Rendgenske naprave


III Ukupna količina ili obim ugovora
3000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK


ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Stomatološki potrošni materijali

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33126000-9 Stomatološke naprave


III Ukupna količina ili obim ugovora
7500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1122-7-1-45-3-9/19
PODIJELI: