Nabavka sanitetskog materijala: flasteri, zavoji, gaza, vata, komprese...

Datum objave: 27.07.2017. 11:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

503-1-1-553-3-46/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB 4236012220004
Kontakt osoba Marina Toroman
Adresa Kalibunar bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 519-176
Faks (030) 511-775
Elektronska pošta marina.toroman@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Travnik

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanitetski materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanitetski materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra odnosno ovjerena kopija za odabranog ponuđača

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

ne traži se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 25.8.2017. 12:10:00
Adresa i mjesto JU Bolnica Travnik, Kalibunar bb

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije se vrši putem Portala Javnih nabavki BiH.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Grupa 1.- Flasteri

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141100-1 Zavojni materijal; materijali za spajanje, šivanje, ligature

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 1,00 %
2 Cijena 98,00 %
3 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Grupa 2.- Zavoji gipsani i podmetači za gips

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141100-1 Zavojni materijal; materijali za spajanje, šivanje, ligature

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 1,00 %
2 Cijena 98,00 %
3 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TDANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Grupa 3.- Gaza nesterilna

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141100-1 Zavojni materijal; materijali za spajanje, šivanje, ligature

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 1,00 %
2 Cijena 98,00 %
3 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TDANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Grupa 4.- Vata celulozna

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141100-1 Zavojni materijal; materijali za spajanje, šivanje, ligature

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 1,00 %
2 Cijena 98,00 %
3 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TDANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Grupa 5.- Vata sanitetska

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141100-1 Zavojni materijal; materijali za spajanje, šivanje, ligature

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 1,00 %
2 Cijena 98,00 %
3 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TDANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Grupa 6.- Zavoji elastični

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141100-1 Zavojni materijal; materijali za spajanje, šivanje, ligature

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 1,00 %
2 Cijena 98,00 %
3 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TDANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Grupu 7.- Kompresa sterilna od gaze

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141100-1 Zavojni materijal; materijali za spajanje, šivanje, ligature

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 1,00 %
2 Cijena 98,00 %
3 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TDANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Grupa 8.- Ostali sanitetski materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141100-1 Zavojni materijal; materijali za spajanje, šivanje, ligature

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 1,00 %
2 Cijena 98,00 %
3 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
503-1-1-553-3-46/17
PODIJELI: