Nabavka službenog vozila za potrebe Stručnih službi Vlade

Datum objave: 27.07.2017. 10:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.07.2017.


OBAVIJEST O NABAVI

1152-7-1-1-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv STRUČNE SLUŽBE VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
IDB/JIB 4281098220007
Kontakt osoba TATJANA ČEČURA
Adresa Stjepana II Kotromanića bb
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 200-035
Faks (034) 200-903
Elektronička pošta tv@vladahbz.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina


Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava službenog vozila za potrebe Stručnih službi Vlade

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava službenog vozila za potrebe Stručnih službi Vlade

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34110000-1 Osobni automobili


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 automobil

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada Vlade HBŽ, Stjepana II. Kotromanića, Livno

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

22.8.2017.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 23.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.8.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Stjepana II. Kotromanića, Livno

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1152-7-1-1-3-1/17
PODIJELI: