Nabavka stolica

Datum objave: 01.08.2017. 11:10 / Izvor: Akta.ba, 01.08.2017.

UNION BANKA

Dubrovačka br. 6.71000 Sarajevo

+387 33 561000

+38733219201

info@unionbank.ba

www.unionbank.ba     

 

ODJEL ZA OPŠTE POSLOVE

Broj: OO-11/4-17-12899/17

Datum: 01.08.2017. godine

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA ISPORUKU STOLICA

 

Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje ponuda za isporuku stolica za potrebe opremanja poslovno-stambenog objekta Banke, na adresi Hamdije Kreševljakovića br. 19 u Sarajevu.

 

Kao preduslov za preuzimanje tenderske dokumentacije u cilju podnošenja ponude, potrebno je da zainteresirani ponuđači dostave sljedeće potrebne dokaze:

1. Naziv i tačnu adresu registrovanog sjedišta ponuđača u Bosni i Hercegovini, broj tel/fax, e-mail, odgovorno lice i kontakt osobu, osnovne informacije o ponuđaču;

2. Kopije aktuelnog izvoda iz sudskog registra, identifikacionog i PDV broja ponuđača.

 

Navedena dokumentacija se može dostaviti putem protokola Banke ili skenirano na email: tenderi@unionbank.ba, najkasnije do srijede 09.08.2017. godine, do 15 sati.

 

U slučaju sticanja preduslova za učešće u pozivu za dostavljanje ponuda (dostave gore navedene dokumentacije), potencijalni ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju na protokolu Union banke, svakog radnog dana u periodu od 9 do 15 sati. Na izričit zahtjev potencijalnog ponuđača, tenderska dokumentacija se može dostaviti putem pošte.

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je petak 11.08.2017. godine u 12h, primljeno na protokolu Banke, adresa Dubrovačka br. 6, 71000 Sarajevo.

 

Za sve dodatne informacije kontakt email je: tenderi@unionbank.ba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: