Nabavka stomatološke stolice

Datum objave: 18.07.2017. 13:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1201-7-1-4-3-5/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VAREŠ
IDB/JIB 4218066170004
Kontakt osoba TOMO DUGONJIĆ
Adresa Zviezda 18
Poštanski broj 71330 Vareš (bhp sa)
Općina/Grad Vareš
Telefon (032) 843-034
Faks (032) 843-005
Elektronska pošta dzvares@bih.net.ba
Internet adresa www.judomzdravljavares.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA STOMATOLOŠKE STOLICE


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA STOMATOLOŠKE STOLICE ZA POTREBE SLUŽBE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZUBA I USTA JU DOMA ZDRAVLJA VAREŠ.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33192410-9 Zubarske stolice


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11100,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DPO/FCO adresa ugovornog organa ul.Zvijezda broj 18. 71330 Vareš.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratno izvršenje

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Regulisano T.D.

III 4. Ograničenja za učešće

Regulisano T.D.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Regulisano T.D.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Regulisano T.D.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Regulisano T.D.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.7.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Ul. Zvijezda 18, 71330 Vareš

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na web stranici Doma zdravlja vareš : www.judomzdravljavares.ba ili na
protokolu Doma zdravlja Vareš uz pismeni zahtjev za izuzimanje. Kontakt za sve inf. 032/843-034

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1201-7-1-4-3-5/17
PODIJELI: