Nabavka telefona za očitanje brojila II za potrebe ZEDP Elektro-Bijeljina a.d.

Datum objave: 08.02.2021. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1245-7-1-17-3-9/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE", MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE, ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE
“ELEKTRO-BIJELJINA”, A.D. BIJELJINA
IDB/JIB 4400358420004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragan Rikić, Danijel Pajić
Adresa Majevička 97
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 226-700
Faks (055) 210-304
Elektronska pošta elektrobn@teol.net
Internet adresa www.elektrobijeljina.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka telefona za očitanje brojila II za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka telefona za očitanje brojila II za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32250000-0 Mobilni telefoni


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

44700,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralni magacin ZEDP "Elektro-Bijeljina" u Bijeljini

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1. godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.2.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ZEDP "Elektro -Bijeljina"a.d. Ul. Majevička br. 97. I sprat sala za
sastanke.
Datum i vrijeme 18.2.2021. 13:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1245-7-1-17-3-9/21
PODIJELI: