Nabavka tonera i ketridža

Datum objave: 25.12.2019. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1388-7-1-57-3-82/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RASELJENA LICA I MIGRACIJE
IDB/JIB 4401013650003
Kontakt osoba Bogić Simić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-784
Faks (051) 338-872
Elektronska pošta mirl@mirl.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

33/19-S; Nabavka tonera i ketridža

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

33/19-S; Nabavka tonera i ketridža za potrebe Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije u 2020.
godini.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje
Dodatni predmet(i) 30125120-8 Toner za fotokopir aparate


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Banja Luka.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do kraja kalendarske 2020. godine.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.1.2020. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.1.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, Trg Republike
Srpske br. 1, Banja Luka.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje ponuđači mogu da
realizuju isključivo preko Portala javnih nabavki, u skladu sa Upustvom o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu "E-nabavke" ("Sl.
Glasnik BiH", broj 90/14) i Upustvom o dopunama Upustva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i
dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu "E-nabavke" ("Sl. glasnik BiH", broj
53/15).


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Bogić Simić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-784
Faks (051) 338-971
Elektronska pošta b.simic@mirl.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1388-7-1-57-3-82/19
PODIJELI: