Nabavka ugostiteljskih usluga u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u 2020. godini

Datum objave: 20.01.2020. 11:00 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2020.

Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost dioničarsko društvo Tuzla

Spreča

Datum: 15.01.2020. godine Naš broj: 052-02-99-67/20 Vaš broj:

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" , broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 104/14), direktor JP „Spreča" d.d. Tuzla (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U 2020. GODINI

 

a)        Ugovorni organ:

 

JP „Spreča" d.d. Tuzla

 

Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29/VII

 

75000Tuzla Fax: 035/250-064 Email: spreca@bih.net.ba

 

b)        Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

 

Ugostiteljske usluge u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u 2020. godini.

 

Tehnička specifikacija: topli i hladni napitci, predjela, jela, salate, deserti (sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima).

 

Mjesto pružanja usluga: Bosna i Hercegovina i inostranstvo.

 

c)         Period za koji se zaključuje ugovor:

 

Ugovori se zaključuju tokom 2020. godine - po potrebi.

 

d)        Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona:

 

Kriterij se utvrđuje prilikom svake pojedinačne potrebe. Ponudom se smatra svaka faktura izdata u skladu sa odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza.

 

e)        Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

 

Pravni subjekti registrovan za predmetnu nabavku.

 

f)         Period važenja ponude:

Do 31.12.2020. godine.

 

g)        Način dostavljanja ponude:

 

Lično, putem pošte, faxa i/ili elektronski.

 

h)        Adresa na koju se ponuda dostavlja:

 

JP „Spreča" d.d. Tuzla

 

Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29/VII

 

75000Tuzla Fax: 035/250-064 Email: spreca@bih.net.ba

 

i) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

 

Usluge će se pružati sukcesivno, po potrebi, u toku 2020. godine, ukupne vrijednosti do 5.000,00 KM. Račun ili faktura će se smatrati zaključenim ugovorom do iznosa 1.000,00 KM bez PDV-a. U slučaju da vrijednost usluge iznosi 1.000,00 KM i više potrebno je zaključiti ugovor koji je definisan u pravilniku o direktnom sporazumu.

 

Ukupna vrijednost predviđena je u Planu javnih nabavki za 2020. godinu pod rednim brojem 64 u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM (CPV oznaka- 55000000-0).

 

j) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.12.2020. godine

 

k) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

 

Kontakt osoba/e:           Belkisa Avdagić Dinko Fatušić

Telefon:            035/250-063     035/250-063

Faks:    035/250-064     035/250-064

e-mail:  belkisa@spreca. com     dinko.fatusic@spreca. Com

 

DIREKTOR

Mr.Sc. Suad Hasanović, prof.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: