Nabavka usluga baždarenja i servisiranja mjerno regulacione opreme

Datum objave: 01.08.2017. 11:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.08.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

876-7-2-179-3-39/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BH-GAS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200197860000
Kontakt osoba AMELA MUSTAFIĆ
Adresa Obala Kulina bana 8/3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 724-220
Faks (033) 661-621
Elektronska pošta direkcija@bh-gas.ba
Internet adresa www.bh-gas.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Baždarenje i servisiranje mjerno regulacione opreme prema LOT-ovima


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Baždarenje i servisiranje mjerno regulacione opreme po lotovima kako slijedi:
LOT 1: baždarenje i servisiranje turbinskih mjerača, rotacionih mjerača i elektronskih korektora
LOT 2: baždarenje i servisiranje transmitera
LOT 3: Baždarenje i servisiranje flow kompjutera

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 98300000-6 Razne usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Prema čl.45 ZJN i TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema čl. 46. ZJN i TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema čl. 48. ZJN i TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.8.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.8.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8/III, sala 311, Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot-1. baždarenje i servisiranje turbinskih mjerača, rotacionih mjerača i elektronskih korektora

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 98300000-6 Razne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedena u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

36 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ovlaštena laboratorija ponuđačaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot-2: baždarenje i servisiranje transmitera

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 98300000-6 Razne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

36 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ovlaštena laboratorija ponuđačaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot-3: baždarenje i servisiranje flow kompjutera

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 98300000-6 Razne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

36 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

na lokacijama ugovornog organa u MRS Visoko i MS KLadanj

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
876-7-2-179-3-39/17
PODIJELI: