Nabavka usluga distribucije i maloprodaje administrativnih taksenih maraka Zeničko-dobojskog kantona

Datum objave: 12.07.2017. 16:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

14143-1-2-4-3-5/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO FINANSIJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218335500008
Kontakt osoba NERMIN PILJUG I ČEHIĆ ADIS
Adresa KUČUKOVIĆI 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-770
Faks (032) 460-772
Elektronska pošta min.finansije@zdk.ba
Internet adresa http://www.zdk.ba/ministarstva/item/2955

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka za pružanje usluga distribucije i maloprodaje administrativnih taksenih maraka Zeničko-dobojskog kantona

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka za pružanje usluga distribucije i maloprodaje administrativnih taksenih maraka
Zeničko-dobojskog kanton na području Zeničko-dobojskog kantona na najmanje 35 prodajnih mjesta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na području Zeničko-dobojskog kantona na najmanje 35 prodajnih mjesta

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom, pozitivnim zakonskim propisima, zaključenim okvirnim sporazumom i
pojedničnim ugovorima o javnim nabavkama

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač mora imati pravo obavljanja profesionalne djelatnosti, koja je u vezi s predmetom javne nabavke. Ponuđači moraju
u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji, ne stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana
podnošenja ponude, u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili osigurati posebnu
izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa
predmetom nabavke (za privredna društva kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra).

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nema posebnih uslova za ekonomsku i finansijsku sposobnost

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Nema posebnih uslova za tehničku i profesionalnu sposobnost.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.7.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.8.2017. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.8.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto Kučukovići br. 2, 72000 Zenica - Poslovna zgrada "rmk promet" kanc. br. 712.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba NERMIN PILJUG I ADIS ČEHIĆ
Adresa KUČUKOVIĆI 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-770
Faks (032) 460-772
Elektronska pošta min.finansije@zdk.ba
Internet adresa http://www.zdk.ba/ministarstva/item/2955

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba NERMIN PILJUG
Adresa KUČUKOVIĆI 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-770
Faks (032) 460-772
Elektronska pošta min.finansije@zdk.ba
Internet adresa http://www.zdk.ba/ministarstva/item/2955
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
14143-1-2-4-3-5/17
PODIJELI: