Nabavka usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školi

Datum objave: 25.07.2017. 12:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

3093-7-2-127-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OŠ "Meša Selimović"
IDB/JIB 4200166470009
Kontakt osoba EKREM JAHIĆ
Adresa Geteova 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 542-899
Faks (033) 543-113
Elektronska pošta mesaselimovic1@gmail.com
Internet adresa http://www.osmssa.edu.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

USLUGA DOSTAVLJANJA PRIPREMLJENE HRANE (CATERING) U ŠKOLI

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

USLUGA DOSTAVLJANJA PRIPREMLJENE HRANE (CATERING) U ŠKOLI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55524000-9 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) u škole


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.650 DNEVNIH MENIJA

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Geteova 16, 71000 Sarajevo

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši u dinamici koju odredi Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Ocjena dobavljača od strane školske komisije 30,00 %
2 Rok plaćanja 20,00 %
3 Cijena 50,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.8.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.8.2017. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.8.2017. 10:30:00
Adresa i mjesto Geteova 16, 71000 Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
3093-7-2-127-3-1/17
PODIJELI: