Nabavka usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu, hoteli sa 3 ili 4 zvjezdice

Datum objave: 21.07.2017. 15:29 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2017.

21.7.2017

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Agencija za zaštitu ličnih/osobnih podataka

u Bosni i Hercegovini

S a r a j e v o  

 

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16) objavljujemo

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 

 

1. NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

 

2. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:

Usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu, hoteli sa 3 ili 4 zvjezdice (u zavisnosti od potreba)

JRJN: 55110000-4   (Usluge hotelskog smještaja)

 

Tehnička specifikacija: Noćenje u jednokrevetnoj sobi sa doručkom (sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima) u BiH, (Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Ljubuški, Brčko, Livno, Bijeljina i Trebinju), kao i noćenje u jednokrevetnoj sobi sa doručkom - u inostranstvu.

 

3. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE U SKLADU SA ČLANOM 64. ZAKONA:

Kriterij se utvrđuje prilikom svakog upućivanja zahtjeva za ponudu kada Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH ima potrebu nabavke usluge hotelskog smještaja. Ukupna cijena se računa sa PDV-OM.

 

4. USLOVI I ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČI MORAJU ISPUNITI:

U javnoj nabavci predmetnih usluga mogu učestvovati svi privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz člana 2. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama, odnosno pravna i fizička lica, ili grupa takvih lica, koji na tržištu nude predmetne usluge i registrirani su za obavljanje usluga hotelskog smještaja.

 

5. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:

Ponude se dostavljaju putem fax-a ili elektronski.

Svi zainteresovani privredni subjekti koji pružaju usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini mogu se prijaviti na način da dostave svoje ponude za hotelski smještaj.

 

Ponuda treba da važi do kraja 2019. godine, a Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini će, kada se ukaže potreba za korištenjem usluga smještaja, sa privrednim subjektima koji dostave ponudu, vršiti pojedinačne telefonske rezervacije uz dostavljanje narudžbenice.

Kao ponuda za hotelski smještaj u inostranstvu smatra se štampani izvod sa relevantnih internetskih pretraživača (booking, tripadvisor, hotels, laterooms, hotelscombined, hotwire i sl.)

 

6. DA LI SE UGOVOR ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO RJEŠENJE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD TRI GODINE:

Ugovor se zaključuje na period od dvije godine.

 

ADRESA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA:

 

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

VILSONOVO ŠETALIŠTE 10

71 000 SARAJEVO

FAX: 033 726 251

 

7. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Krajnji rok za dostavu ponuda je 24.7.2017. u 12 sati

 

8. KONTAKT

Selma Maksumić, 033/726 294

e-mail: selma.maksumic@azlp.gov.ba

 

 

Broj: JN UP1  06-16-19-12-1/17

Dana: 20.07.2017.                                                                                                 

 

Direktor

Petar Kovačević                                                                                  

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: