Nabavka usluga hotelskog smještaja

Datum objave:10.10.2019. 14:17 / Izvor: Akta.ba, 10.10.2019.

 

 

P O Z I V

za iskazivanje interesa za učešće u Tenderu za nabavku hotelskog smještaja

(tender br. 322/19)

 

Humanitarna organizacija SOS Kinderdorf International, Innsbruck-Austrija, Predstavništvo u Sarajevu-SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine, poziva sve registrirane ponuđače da iskažu interes za učešće na Tenderu nabavke hotelskog smještaja.

 

Zainteresirani ponuđači namjeru za učešće na tenderu trebaju iskazati putem emaila adnan.alikadic@sos-ds.ba najkasnije do 16.10.2019. godine, čime postaju kvalifikovanim ponuđačem i nakon čega će putem emaila dobiti detaljnu Specifikaciju traženih hotelskih usluga.  

Zainteresirani ponuđači dužni su u predmetu emaila navesti broj Tendera (322/19), u protivnom će se interes smatrati nevažećim.

 

Kovertirane ponude sa naznakom „NE OTVARATI!“ možete dostaviti do 17.10.2019. godine do 14h, na sljedeću adresu:

 

SOS-Kinderdorf International

Predstavništvo u Sarajevu

Nacionalni ured

Za tender 322/19

Ahmeda Muradbegovića 1c

71000 Sarajevo

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: