Nabavka usluga hotelskog smještaja

Datum objave: 20.01.2020. 10:59 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2020.

Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost dioničarsko društvo Tuzla

Spreča

Datum: 16.01.2020. godine Naš broj: 052-02-99-78/20 Vaš broj:

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" , broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 104/14), direktor JP „Spreča" d.d. Tuzla (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U 2020. GODINI

 

a)        Naziv ugovornog organa:

 

JP „Spreča" d.d. Tuzla Adresa: JP „Spreča" d.d. Tuzla

 

Aleja Alije Izetbegovića 29/VII 75000 Tuzla Fax: 035/250-064 Email: spreca@bih.net.ba

 

b)        Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

 

Usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu u 2020. godini.

 

c)         Period za koji se zaključuje ugovor:

 

Ugovori se zaključuju tokom 2020. godine.

 

d)        Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona:

 

Ugovorni organ prema specifičnostima događaja i svojim potrebama utvrđuje čije hotelske usluge će koristiti za svaku pojedinačnu uslugu.

 

e)        Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

 

Da su registrovani za obavljanje usluga hotelskog smještaja.

 

f)         Period važenja ponuda:

 

Do 31.12.2020. godine.

 

g)        Način dostavljanja ponude:

 

Lično, putem pošte, faxa i/ili elektronski.

 

h) Adrese na koju se ponude dostavljaju:

 

Adresa: JP „Spreča" d.d. Tuzla

 

Aleja Alije Izetbegovića 29/VII 75000 Tuzla Fax: 035/250-064 Email: spreca@bih.net.ba

 

i) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

 

Lično, putem pošte, faxa i/ili elektronski po objavi ovog javnog poziva, svi zainteresovani pravni subjekti koji pružaju usluge hotelskog smještaja mogu se zainteresovani privredni subjekti koji pružaju usluge hotelskog smještaja u zemlji, mogu se prijaviti na način da dostave svoje ponude za hotelski smještaj u zemlji, za 2020. godinu, a ugovorni organ će se istim uvijek obratiti pismeno da dostave ponude kada se ukaže potreba za hotelskim smještajem u zemlji. Kao ponuda za hotelski smještaj u inostranstvu se smatra štampani izvod sa relevantnih internetskih pretraživača (booking, trip advisor, hotels, laterooms, hotelscombined, hotvvire i si.).

 

Pojedinačna vrijednost usluge ukoliko je male vrijednosti, ispostava računa za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom, u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama. U slučaju da vrijednost usluge prelazi iznos od 1.000,00 KM, treba zaključiti ugovor, a koji je definisan u pravilniku o direktnom sporazumu.

 

Ukupna vrijednost predviđena je u Planu javnih nabavki za 2020. godinu pod rednim brojem 36 u ukupnom iznosu od 4.500,00 KM (CPV oznaka- 55110000-4).

 

j) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.12.2020. godine.

 

k) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

 

Kontakt osoba/e:           Belkisa Avdagić Dinko Fatušić

Telefon:            035/250-063     035/250-063

Faks:    035/250-064     035/250-064

e-mail:  belkisa@spreca.com      dinko.fatusic@spreca.com

 

DIREKTOR

Mr.Sc. Suad Hasanović, prof.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: