Nabavka usluga istraživanja tržišta i iskazivanja interesa za poslovnu saradnju sa kompanijama koje su davaoci usluga online edukacija

Datum objave: 12.03.2021. 12:58 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2021.

JAVNI POZIV

za dostavu neobavezujuće ponude u cilju istraživanja tržišta

 

Predmet javnog poziva

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za dostavu neobavezujućih ponuda, u cilju istraživanja tržišta i iskazivanja interesa za poslovnu saradnju sa kompanijama koje su davaoci usluga online edukacija.

Zainteresovani davaoci usluga online edukacija trebaju dostaviti neobavezujuće ponude iz kojih je vidljivo da ispunjavaju slijedeće uslove:

· Katalog oblasti i tema koje pruža davalac usluge online edukacija, sa posebnim osvrtom na sljedeće oblasti:

– Mikroservisne ili servisno orijentisane arhitekture

– EPM

– PLSQL/SQL

– Java

– Oracle Forms&Reports

– Project management

– Digitalne transformacije

– Agilnosti

– Leadership i Management,

– Upravljanja ljudima

· Da su edukacije na jednom od službenih jezika BiH ili na engleskom jeziku.

· Da davatelj usluge online edukacija pruža online podršku u procesu učenja od strane savjetnika za učenje/ menadžera računa.

· Da online platforma omogućava delegiranje online edukacija i kreiranje plana edukacije za pojedinačnog korisnika ili grupe korisnika.

· Da online platforma davatelja usluge online edukacija pruža automatizovane izvještaje koji sadrže: vrijeme provedeno na edukacijama po korisniku, ukupno vrijeme provedeno na edukacijama svih korisnika, lista edukacija koju su korisnici kompletirali i sl.

· Da davalac usluge online edukacija izdaje certifikat za izvršenu edukaciju.

· Da se redovno ažurira sadržaj online edukacija od strane davatelja usluga online edukacija, naročito edukacija koje su iz oblasti tehnologija, prodaje, biznisa i upravljanja ljudima.

· Neobavezujuća ponuda davaoca usluge online edukacija za pružanje usluge pristupa online platformi.

Neobavezujuća ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u BiH ili na engleskom jeziku.

Dostava neobavezujuće ponude

Neobavezujuća ponuda je potrebno dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima

Sektor za upravljanje ljudskim resursima i organizacijom

Ul. Franca Lehara br.7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na javni poziv za dostavu neobavezujuće ponude u cilju istraživanja tržišta

– ne otvaraj!” ili na email adresu: ljudski.resursi@bhtelecom.ba

 

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren do 19.03.2021. godine.

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-mail adrese: ljudski.resursi@bhtelecom.ba 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: